חומת הבטון מפרידה בין חזון הנביאים והוגי הציונות לבין המציאות. חומת הבטון מפרידה בין בתולה בת- ציון בעוד יום של קניות לשבעים ושתיים בתולות. אולי עוד יבוא המשך...