שקר, ובגד וגזל ומרמה ואז כדור רובה ובור באדמה הנער הזה עכשיו הוא מלאך הוא לא היה מלאך לפני הכדור הוא רק היה אותו אחד ש- משך בצמות והרביץ ודחף וחיפף והבריז ואחרים סחף ולפעמים גם סמים, ושקר וגניבה ולכל היותר מלאך חבלה אבל הנער הזה עכשיו הוא מלאך ואיך פתאום אדם נהיה מלאך וזה לא רק שהוא מת אלא שהם פתאום באמת מגלים שהוא בעצם תמיד היה כזה וכמה מקסים, ואיך הוא עזר ורק אני עומד ותוהה. וכשעומד בצפירה, וחושב עליהם ובין טלאי צהוב לגדר התיל, פתאום מזנק לעיני אותו אחד שניצל את הכל, ושיקר ובגד והנער הזה עכשיו הוא מלאך ואיך יכולה חתיכת עופרת עם ריח של אבק שריפה להפוך מזרק לנבל ולעטור אגרוף - הילה והנער הזה עכשיו הוא מלאך