בני עלומים, יֵסוֹלו דרכי העתיד! לעבר גלקסיות שנות - אור, לכתם ירהיבו. בלב השממה, מי נהרות יזרום; השמש, אורותיה יאירו. רכבות על - קול כרמכים, למרחקים תנשאנה. מעל שדות קמה, רוח חדשה תשיב. מוניות טיס, יַחרשו את הרקיע; חללית, לעבר צדק תפליג. השמש החדשה, את פנינו תשקנה; בקרניה, היא תשטוף מרחבינו, כמשב החיים. מזהמי הסביבה, יֵעַלֵמו מעל פני הארץ; תעשיות זכות, תתפוסנה האויר. יגבי מזרע, שיבולת יזהיבו! על צמרות העצים, חסידות, תשזורנה קֵן. אומות התבל, לאור בוקר חדש ישכימו. בני עלומים, העתיד בידכם!