ושוב הגלים נשברים עצב עולה ממעמקים וזעקה אילמת חודרת את כל נשמתי דמעות היא ממלאת בי "חזור למקורך..." "חזור לקדושה..." והנפילות מכשילות... אני נדהם מכמות העומק מגודל המחשך שבו אני ודמעות יש בי דמעות ענק שבור אני מרוסק על גבי אור התשובה אין ישועה אלא אני ללמוד להתגבר לקום ולהלחם! לברוח מכל דבר רע להסתכל תמיד לצד הטוב או הרע ולבחור... לבחור בטוב... אנא אלוקי תפילה של חוטא תפילה של בוכה תפילה של עבד תפילה של בן תעזור לי בכל דרכי שלא אכשל בכל דבר רע שלא אפול באש נוראה שאעלה למדרגת הקדושה שאצליח לשבר קליפות האחרא שאדבוק בך בלי תמורה שאהיה מדובק בתורה והכל באמונה! יודע אתה אבא כי בנך פה אך גם עבדך אשר רוצה רצונך גם אם הוא סוטה מהדרך דמעות האש תעדנה ורצון הברזל יוכיח אך בלעדי עזרתך? אינני אלא כלום... אנא אלוקי שמרני...