מזמן לא בכיתי מזמן לא הזלתי דמעה קול בדממה נשמע נהי בכי ועל מה? ולמה לי בעצם אולי זה משהו במנגנון השחוק , הדחוק שלא מרטיב. לא כמו פעם אני אכאיב אולי זה יעבוד עכשיו אביב. ובחורף גשמי דמעה גשמי עצב יעשו בי שמות. אתן לשמיים לעשות את שלהם ואז אשתלב בין הטיפות.