פסו כל הגיבורים כאין היו בעולם תחת שמיים שחורים דומה כי נדם קולם פסו כל התקוות כמו דרכים ריקות הדמעות כמים נקוות העיניים כה זועקות הפסה דרך מוצא חשרו שמיים לעננה? פתע צונחת נוצה ממעוף יונה לבנה. ואהבה אדירה עולה אורה, לוהטת וגדולה היא קרבה, נחשקת ויפה במבטה מניסה הסופה