בשעה שהגשמים מתפזרים על הארץ

מתכנס אנוכי אל תוך הבית

ומביט מבעד לחלון בגשם

השוטף כל דבר הנקרה בדרכו

והנוקש על קירות ביתי

בקול חוזר ונשנה

הקול הופך מצליל למנגינה

ואנוכי בתוך הבית

בחום השמיכה מתכסה