שיר אמריקני מאת ג'ורג' פופ מוריס, בספק אם נכתב בשנת 1850. נקרא במקור: Near the Lake, A Long time ago ---------------------------------------- ליד האגם שחוחה הערבה לפני שנים רבות. היכן שצוק ניצב בגאווה ומבריק כקרח. שם גרה נערה אהובה, אצילה וקומתה נמוכה. אך עם הסתיו היא קמלה לפני שנים רבות. סלע, עץ ומים בשמחה לפני שנים רבות. דבורה, ציפור ופריחה לימדוה קסם אהבה. בעת שלמילות אהבתי האזינה במלמול נמוך. זהרו עיניה כמו יונה לפני שנים רבות. התמזגו לבבנו לאחד לפני שנים רבות. האוכל לשכוח אותה לעד? לא, אבוד אחד, לא! על קברה הדמעות כמים לנצח נושרות. היא הכוכב שהפלתי משמיים לפני שנים רבות.