אש מהפכה, מעל לה - פז מיתמרת; בין פסגות נשגבות, קולות קרב עולים. אלפי פועלים נאחזו באבן, של מרי העמלים. בוליביה! עמידתך תנצח! בנייך, עוד יביאו לך, עתיד מזהיר. המשיכי לעמוד איתן! כפלדה, תהדפי כל מתקפה משערייך. עוד יזרח עלייך, יום בהיר!