אל תאמר מילה מלבד "חשקתי" אל תזכיר עבר ואח"כ "שכחתי" אל תדרוך על עליי ותאמר בצער "סליחה" כי אני כבר לא חושק לא זוכר ולא סולח!