יוגי צ'י

כשהעולם מסתובב טוב לי בלב

שובר סוף

וכאבי העמוק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה