ירושלימה, במצעד מהפכה! הכו צור! הניפו חרב! צמיגי - העולם, העלו באש. האריכו צעוד, לעברה של הכנסת! בקרית - הממשלה, תירו חץ. מעל המתרסים הלוהטים, השגיבו דגל! על ירושלים, במצעד - קרב נלך! על סיפונה של אוורורה, גלים נשבורה; בין פסגות - ההרים, כשחר, ייתמר נס!