השלג אשתקד היה כמו געגוע לתום שנעקד על מזבחות הזמן הלובן הניכחד הותיר רק פס צנוע של טוהר ששרד כרֵעַ נאמן במשחקי ילדות האשלייה מושלת אין זמן להתחסדות אין פנאי לחרוש זימה אך קרב ההישרדות ממיס בובות של שלג ואיש נופל שדוד בגְבור המלחמה ובכל זאת לפעמים הנחיתות רכות הן כמו באותם ימים של שלג אשתקד כבמטה קסמים בין כל דובי הקוטב מגיח שוב תמים- הטוהר ששרד