מתי והיכן באחד גילגולינו נפגשנו בזאת, רעיה ? כמו ילדות משותפת ריחפה על תמולנו ושנינו יודעים - כך היה ובשנות נעורינו דיברנו שפה שאת שמה לא נדע לעולם רק שבריר של מילה, יחידי שקפא עוד שרד. כל השאר נעלם. כה דקיק ופגיע שבריר המילה בצלילו הרפה שנמוג אבל בו נצורה אהבה, הגדולה מזמן, ומקום, ושמות