קומוניסטים! המשיכו מעיינכם איתן. שנהרות – הרעיון הסובייטי, עד אין – סוף את מימיהם ישטיפו. שזהב – שדות, משצפם ירווַה! על המוני – העמים, שמש – אוקטובר יניצו!