האסימונים אשר בלבבי נופלים להם אחד אחד אל תוך תהום הנשייה. ואני כולי תקווה שיום אחד כבר לא יישארו להם אסימונים בתוך ליבי. שכולם יפלו להם אט אט אל תוך תהום הנשייה. ששום דבר לא יפתיעני כבר. לא לרעה ו... (כן, כן, קראתם נכון) אפילו גם לא לטובה. שאהיה אדם שקט, שליו לא-ל*הים ולאדם, רק לא מתח, חרדה.