לא הייתי ויקינג, הו, הזמן המרחיק, יין מר בגביעי לא נמזג עוד אך בנשוק מטוסים לאספלט-קֶפְלָוִיק נמזגים בדמי פרקי סאגות ויש בעומדי על אבני ת'ינגווטליר ובגבור הסופה הרועשת שוב קולטת אוזני את הניב העשיר של לשון עתיקה-מחודשת ולפתע גלויה השפה וברורה ועוטים ביטויים - פיענוח וקולחות המילים עד לשוך סערה וחולפות ואינן - עם הרוח אך בכביש המוליך חזרה קֶפְלָוִיקָה בטרם שנית אעזוב שוב נצבט לו הלב -נשמה שהרחיקה מול קרח ואש ואזוב