להיות כמו אחשוורוש המנהיג הרם ששתה בארמונו לשכרה בשעה שסכנה מוחשית ריחפה על אחד מעמי הממלכה. להיות כמו קליאופטרה היפה שנחה לה על מיטת הרמונה (הצפה) בשעה שנוצח אהובה ונחל מפלתו המכאיבה. להיות כמו נירון-קיסר שפרט עלי נבלו- הקטן, בשעה שרומא נשרפה. להיות כמו נפוליאון (הכובש החכם) ששכשך במימי אמבטו החם בשעה שאויביו הרבים עלו על צרפת לכבשה. להיות כמו האוסטרי ההוא* (ימח שמו וזכרו) שהציע נישואין לאהובתו בשעה שכוחות החופש והאחווה נעו בחוצות ברלין החריבה. אולי פעליהם של מנהיגים שכאלה יעניקו לך כבוד ויוקרה (לטווח הקצר) אך לא הערצת-עולם ותהילת-נצח בעיני אנשי המוסריות והתבונה...**     *כן, בסופו של דבר- זה שאמר שהעם הגרמני נעלה מעל כל עם אחר- אפילו לא היה גרמני... **בשיר זה מ-מ-ש לא התכוונתי למישהו ספציפי. או, אם תרצו, אומר כך: זוהי אזהרה לכל מי שאי-פעם רוצה להיות מנהיג...