חיבוק האהבה הרך חיבוק האהבה הסוער אי שם, כמתוק או מר בכל מצב, בכל אתר רק חיבוק האהבה יציל הבודד כרגע מרוח רעה פושה מחיבוק הדוב הכואב מרוב חדשות קשות שמועות רעות. רק חיבוק האהבה רך וחלוש לכאורה יכנס כמנגינה ללב, יציל אותנו לאלתר מחיבוק הדוב הכואב היוצא כצרימה מן הלב