ואהבתי

ואהבתי את  החורף

ואהבתי את הסתו

ואהבתי את המשפט:יש מצב

אהבתי את הלילה

אהבתי את היום

אהבתי את הבוקר שקמתי מחלום

ואהבתי את חופש

 אהבתי את הדרור

ואהבתי גם את שירתה של ציפור

ואהבתי דרים עד בלי די

אהבתי הרבה דברים בחיי

 ואהבתי גם אותו את האיש ממרחקים

 אבל הכי אני אוהבת

 את ריבון עולמים