לאורך הדרך ברבות הימים, בהנף השוט לשדות מוריקים בזרוח האור מעל ענן לבן בקרני הזוהר העטוף ארגמן ברגש עמוק המוצף אהבה בניר חרוש--- לאפילה מאירה...