צל גופי נמתח בהתאם לשקיעת השמש עוד מעט ימלאו השמיים בניצוצי כוכבים לרוב ובצבע שיערי אני תר אולי אמצא את שלי אולי יפול עלי ניצוץ ויכסיף חיי בצבעו כל כוכב שבו צפיתי נפל והתרסק כמטאור לזרועותיו של אחר ויהיו לבשר אחד ככוכבים שהנצו בשמי הליל עלו שערות כסף מבין שחור שיערי ככל ששמיי מתמלאים שחור שערי מתמלא ניצוצי כסף