מתוך בקע צוקה צמח ישועה רבה כמו ניצן מגדם שורש אשר נגדע באיבו והוא עולה מעלה כלפי רקיע תכלת כמו עם העולה מתוך אלפי אלפיו הוא צועק בקול גדול ועמו כל דורותיו אבות ואמהות אני כאן