זה קשה בימינו לגדל גדם החוצפה שלו החוסר אכפתיות אבל למרות הכל זה הגדם שלי