מעל ימים כחולים וחולות, דגלי - ארגמן הניפה! פועלי המזרח - התיכון, צאו אל הקרב למען לחם - חוקיכם! מתרסים וגדרי - פלדה נקימה, אל מול שיריוני - הצורר! נקום אל הקרב, בתקווה שאותו נכריע; נציף רחובות, בקולות - המהפכה! האינטרנציונל, מעל שדות ובתי - חרושת - זִמרו נשירה! אל העתיד של יום חדש - נצעד! מדוכאי המזרח - התיכון! שלשלאות - עבדות הסירה; עוד יבוא רגע, של התממשות שאיפות - הכלל! כל אחד, יקבל עוד, את אשר לו מגיע; אזורנו, עוד כפרח יַעַל!