ובמותם ציוו לנו את החיים העשויים טיפות שקופות של טל בשתיקתם ניגנו לנו את הצלילים המשולים למוות המוטל ואת שמעת את החיים המתהווים מתוך האבנים אשר אהב ואז ידעת שהחיים זה עוד אביב ועוד סיוון ועוד תמוז ואב ואלולים קצרים כל כך ובהולים וקשר השתיקה אשר לסתיו