גדלתי בעיר דייגים נכריה בצילו של נמל לבנבן ומשק כנפיהם של שחפים בי היה וניחוח דגים ועשן והיתה לי מוּכרת העיר וזרה בשקיעות צוננות וריחות מלח-ים ושלוות פרבריה אומרי השירה אלוקים! מה יפתה שירתם! גדלתי בעיר דייגים נכריה לרגלי ארובות ותרנים בין שירת מלחים ושיכר לרוויה וחשכת פונדקים ישנים בעיר דייגים נאצרו נעורי על חופים ארוכי מזחים ואינני יודע היכן ומתי עוד שואל אנוכי בדרכים