בתגובה, על התוכנית הכלכלית של שר – האוצר נתניהו, שאושרה בידי הכנסת, ביום – רביעי 28.05.2003 התוכנית הזו, שבקור – לב ודם התקבלנה, מכרסמת והורגת בכולנו, כשיקוי ארסי. המוני – עם, אל מתחת לקו – עוני, היא מורדת; את מטה – לחמם של קַשי – יום, היא שַבר. לכיסי כולנו, נכנסים צבתיה, בהדקם על גרונינו קשרה. חללים רבים מספור, מפילות תלאותיה; אך לאיש, אין זה גורם חלחלה!