חסן הגוף או חסן הנפש טעם היום , המחר או טעמו של ליל אמש. אם כן, אם לאו ואם השלכת היא רק תכונה של סתיו