אם תדעי אותי באמת אם תדעי להימנע מחטא אם ליבך תמיד יוביל אליי היישר ללבי, ללא ספק, ללא אולי. אם תדעי כל הדרך לאהוב, רק לא ליפול, אדע לאהוב אותך יותר מכל.