שנינו, הקרבה הזאת והמחר? ובינתיים ביחד כל מה שאפשר כמעט... ולא נגמר, ועוד לומר, איתך נשאר איתך לעד.