מזרח תיכון חדש? דמיון נואש חזיון תעתועים. תנו להם רובים תאמרו - אנחנו אוהבים, חבקו אותם תנו להם הכל- שלום עכשיו ! קבלו מהם הכל- אבנים, בקת"ב, כדורים חיים- סכין בגב.