במרחק נגיעה לא נוגעים אך נוגעים רחוק ממרחק לא למרחק נגיעת הנוגעים כי רחוקה הנגיעה במרחק הנגיעה ניראת מאינסוף אינסוף הוא אף מרחק לכן סוף נגיעת הנוגעים בסוף הרחוקים למרחק