מהידיים הגדולות, רק מהם פחדה בלילות. כשהיה בחוץ חשוך פחדה רק מהידיים הגדולות. מהידיים הגדולות, השזופות שעברו כל כך הרבה חוויות מפוקפקות... הידיים שאחזו בענפים כדי להיחלץ מהלוכדים, הידיים שהיו כל כך הרבה שנים מאחורי הסורגים, ועכשיו הם בביתה שלה, מחוברים אל גופו של הדבר הענק הזה שיושב מולה, הקוף של אביה.