ים לאוהבים הבודדים הנושמים את החיים הפשוטים היפים המתאדים לעננים ויורדים ושוטפים וקוצפים ובורחים אך תמיד חוזרים נסחפים עם הנחלים האיתנים.