הפועלים – קדימה! הפועלים – קדימה! הניפה דגלי – ארגמן! כמטח של אוורורה, קולכם הרימה, למען – למען המחר! צאונה רחובה! ככרות מלאנה, בהמוני – המוני העם. כשלהבת – השחר, תפרצו הדרך, לעבר היום הנוצר!