שׂשׂים לקרב חרבותם ישפילו!
יִכַתֵתוּן לאתים.
קולות חריש וקציר את זִמְרַם ישירו;
כאור השמש יזרחו החיים.

המלחמות, הן עסקם של בני-בְלִיעל;
אנשים מועילים באמת, לא צריכים מלחמות.
די לאש-תותחים ולֶרְנַנָת-נֶפֶץ!
הכל כְמֶהִים הקץ, לקרבות!