האם במקרה המקרא שבפרשתינו [פר' עקב]
 עושה שימוש דווקא בביטוי "מטר" ולא "גשם"
אלא שכנראה יש למושג "מטר" ערך עודף על זה של ה"גשם"
משל לא כל התגשמות היא בהיכרח גם השגת המטרה
ואכן כשהוא אומר : "למטר השמיים תשתה מיים"
שארץ ישראל שותה מיים למטרת שמיים בלבד
זה ההבדל בין :
"גן ירק" [גן ריק - רוחנית]
ל"גן ה'"
והיה אם יש קורא לדברים
והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת
אנא חמישה לצדקה
כי ממנה תוצאות חיים
של גאולה