כמו תמיד רוצה להקיא.
רוצה להתייסר.
והעשן הזה כמו תמיד פורח לי בתוך ההבנות.
ובמשפט שלי לא מצליחה לפסוק.
יותר מדי רחמים, יותר מדי דין.


רוצה לדון עצמי לחיים.
לחדול לחוס, להחמיץ.
להיות חלשה גיבורה או גיבורה חלשה.


הלוואי שאנצח
להיות שלמה עם עצמי.
איתו.