העתיד בידי ההמונים!
הקץ לשלטונו של ההון.
ההמונים ישלטו בבתי-חרושת;
סוציאליזם אמיתי יכון.

אודם דגלים יתבדר ברוח;
המון זועם יתפוס משרדי-השררה.
בידי הפועלים יפלו פרלמנטים;
הקץ לרשעות וזוועה!

השליטים לא ישדדו עוד כיסינו;
מנהלי-בנקים לא יזרקו אנשים לרחוב.
ההמונים הם עתידינו;
דין-המהפכה סלע יקוב!