הולך לו אדם-אין בו תום כלל וכלל

לפחות זו מחשבתו- רצון חזק

ורואה מה שרואה. למה הוא לא רואה?

יסתכל עלדברים ועכשיו כן יחשוב.

עכשיו, הוא רואה.

זה כל כך עצוב. ונורא.

איום.