בעזרתו של שמוליק הגנב

אני רוצה לצרוח שהכל שקר, אבל

המילים שלי בורחות לעד.

כמה אתה יכול לשתוק, אלוקים שלי,

גם כי אשנאך-ולא אדע דבר.

איזהו היופי אשר אבקש

היכן תקוותי

והנה זוהי התקווה לבדה.