אתה מוכרח לעזוב עכשיו, ללכת רחוק מכאן.
אסוף כל שתזדקק, ויחזיק לאורך זמן.
הזהר מהאקדח  בדלת ביתך,
ממתין שתצא לדרכך.
הבט בשעה שהשמש עולה במזרח,
זמנך כאן עבר, כדאי שתברח.

הכביש המהיר למהמרים, העזר בחושיך.
נצל את צירוף המקרים, שלא ילך אחריך.
הנווד שבביתך לא פעם פסע,
מוצא מקומו בראש הגבעה.
כעת להסתיר את עברך תטרח,
זמנך כאן עבר, כדאי שתברח.

כל המלחים החולים, חוזרים שוב לים.
כל הצבאות האבודים, מחרפים שוב נפשם.
המאהב האומלל שעתה יצא מהדלת,
תר אחרי אהובה אחרת.
הבט בשעה שמצטמצם לו עוד מרווח,
וזמנך כאן עבר, כדאי שתברח.

השאר את אבני הדרך, הן לא יעזרו בהמשך.
נטוש את מתייך, הם לא יתלוננו אם תלך.
הנווד שפעם פתח דלת ביתך,
עומד כעת בבגדים שלך.
הדלק גפרור נוסף שלא תשכח,
שזמנך כאן עבר, כדאי שתברח.