הו אתה הו אני

אפשר ניפול אבל

לא אני

הו אתה לא אני

לא

אתה.

 

לגַשר רצית??