געגוע מטפס מגופי                                                                       מחילות הנגוע  עודי                                                                     נימים, נימים נים -לא נים

סתיו נתן בחלון אותותיו                                                               שלכת ליבי עוד נושרת עליו                                                           ילדה  מתחלפת אישה                                                                    סומקת אותך בשנתה

אתה