כדרכי מאז

במילים פשוטות

לצליל צניפת הרוח

בעקבי תאריכים ביומן

בעקבי האדם שהייתי

ואינו עוד.

 

במילים על דף

הנטמנות בכיס המכנס

בזמרה של חול ורוח

וצלצולים

 

כדרכי הפשוטה

בצעדים שהטבעתי בבוץ

שלאחר היורה.