אלי שער הגלים ואל המשברים אלי שער הפסגות ואל ההרים אכתת רגליי עד יזע עד כלות אעפיל בהר אף אם ייתמו התקוות. כי בעת רצון ייפתח זה השער ועת כל משאלות תתגשמנה ותיסגר לעד המיית הצער. וכל המשאלות כדרורים תעופנה התקוות ככלניות את הקרקע תכסנה יחדיו גבעות והרים ירננו כי ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. 2001