מנגינה נשמעת

ואין כינור נעים עם נבל

ואין עוגב

ואין חצוצרות

ולא קול שופר

 

איה אבדו כל כליי

איה אבד קולי

 

רק מנגינה

מנגינה ללא כלים

מנגינה ללא צלילים

מנגינה רועשת של חיפוש

ספק אובדן

 

ובין פרי לעגל

בין ארץ לשמיים

אני שואל את עצמי

איה אבד קולו

איה רוחו

מעל פני המים