וְיש עותק לדף. וְסי די למחשב. וְיש אותךְ. וְכתבתְ וְצרבתְ וְאהבתְ וְיש בִּנְין בשמים. וּתמונה בכיס. וְיש עץ זית. וְטוויתְ וְתליתְ וְנטעתיךְ.