שופך לפניך דמעותיי,

מעומק לבי מבקש,מתחנן.

בלילותיי.

 

בצאתי לקראתך,

בבואי אל בית קדשך,

בקודש חזיתיך.

 

היי,אתה שם!

הם אומרים שאתה קיים.

אז אולי תתפנה,

תקדיש לי רגע.

הקטן.

 

כי עייפתי עד מאוד,

מר לבי ובלו עצמי,

ויש יאוש אלחש בסוד.

 

אל תנחמני חנון ורחום,

המלחמות התישוני והותירו בי קלון.

אל תלטפני סבא טוב,

כבר לא כמו פעם קרוב.

 

הפעם באתי לומר שלום.

ביגון.

בעייפות.

להתראות?

א-ל עליון.